1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kategória obchodu

U nás rýchla a lacná doprava

Sme partnermi a zaradené do siete
Logo Zásielkovňa
Výdajné aj podacie miesto
Na Zámecké 362/3, Praha 4-Nusle

Vyhľadávanie


Kategórie

Štatistika online

Práve prezerá -  237 návštevníkov
Registrované -  39 zákazník(ov) online

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenie
Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie závad tovaru a uplatnenia nároku zo záruky spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z.z. a 108/2000 Z.z.

Záruka
Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba podľa čl. V. týchto obchodných podmienok. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne závada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok používaný riadne, a túto závadu je možné odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. U odstrániteľnej závady na doposiaľ nepoužitom výrobku má kupujúci právo namiesto odstránenia závady požadovať výmenu vadného výrobku za bezzávadný. V prípade závady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby výrobok mohol byť riadne používaný ako výrobok bez závady, má kupujúci právo na výmenu výrobku.

Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, nejneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodnú inak.

Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol tovar doručený na adresu predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym užívaním alebo nevhodnou údržbou výrobku.

Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním na adresu: STEAKPORT s.r.o., Na Zámecké 362/3, Praha 4-Nusle, 14000, Česká republika

Pri zasielaní je kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. K tovaru je nutné priložiť kópiu dodacieho listu alebo faktúry s popisom závady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Reklamovaný tovar zasielajte naspäť obyčajnou zásielkou, nie dobierkou. Zásielky zaslané na dobierku neprijímame!