1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kategória obchodu

U nás rýchla a lacná doprava

Sme partnermi a zaradené do siete
Logo Zásielkovňa
Výdajné aj podacie miesto
Na Zámecké 362/3, Praha 4-Nusle

Vyhľadávanie


Kategórie

Štatistika online

Práve prezerá -  110 návštevníkov
Registrované -  22 zákazník(ov) online

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Pojazdove-Kolieska.Sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť STEAKPORT s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 06771432, zapísaná v OR C 288574 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci zaslaním objednávky súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky.
Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Predaj sa riadi obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené obchodným zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z.z. a 108/2000 Z.z.

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
Kupujúcí objednáva u predávajúceho tovar, ktorý je uvedený v e-shope na internetových stránkach www.pojazdove-kolieska.sk a to prostredníctvom aplikácie, ktorá kupujúcemu umožní vybrat druh, množstvo, cenu tovaru, spôsob dodania, platbu a vyplniť všetky údaje uvedené v objednávke, označené predávajúcim ako povinné. Proces objednávky je ukončený vystavením formulára objednávky a odoslaním formulára objednávky zo strany kupujúceho. Odoslaním objednávky Kupujúci prehlasuje, že u predávajúceho záväzne objednáva v objednávke uvedené zboží, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí a považuje je pre seba za záväzné.
Objednávka kupujúceho sa pre účely obchodných podmienok považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy ohľadne tovaru uvedeného v objednávke. Kúpna zmluva ohľadne tovaru uvedeného v objednávke (ďalej len kúpna zmluva) je medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená okamžikom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu, ako súhlasu s návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúcí prehlasuje, že potvrdením objednávky podľa bodu II. 1 týchto obchodných podmienok výslovne súhlasí so spôsobom uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke v termíne podľa obchodných podmienok a do miesta dodania tovaru uvedeného v objednávke a Kupujúcí sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a cenu za dopravu zboží uvedenú v objednávke.

III. Dodacie a dopravné podmienky
Tovar expeduje predávajúci do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamžik doručenia kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovaru zo strany predávajúceho.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru a ceny za dopravu tovaru. Pri platbe dobierkou sa rozumie zaplatenie kúpnej ceny tovaru a ceny za dopravu prepravcovi.
Spôsob dodania tovaru: na dobierku – Slovenská pošta, na dobierku – kuriér, platba vopred – Slovenská pošta, platba vopred – kuriér, platba vopred – osobný odber na pobočke predávajúceho
Náklady na dodanie tovaru : podľa platných cenníkov prepravných služieb

IV. Platobné podmienky
Kupujúcí zaplatí kúpnu cenu tovaru a dopravu tovaru predávajúcemu dobierkou tzn. v hotovosti dopravcovi, alebo prevodom na účet predávajúceho.

V. Záruka a reklamácie
Na predávaný tovar je poskytovaná zmluvná záruka, resp. zodpovednosť za závady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe 12 mesiacov. Postup pri reklamácii tovaru upravuje čl. VIII. Reklamačný poriadok.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúcí môže do 7 dní od doručenia tovaru bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom originálnom obale (krabici), nepoškodený a bez zjavných závad spôsobených užívaním. Tovar je možné vrátiť zaslaním na adresu: STEAKPORT s.r.o., Na Zámecké 362/3, Praha 4-Nusle, 14000, Česká republika
Pri zasielaní je kupujúci povinný tovar vrátiť v originálnom balení (krabici) a zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. Za tovar poškodený či zničený pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nie je možné vrátiť peniaze (kúpnu cenu).
Vrátený tovar zasielajte prosím späť obyčajnou zásielkou, nie dobierkou. Zásielky zaslané na dobierku neprijímame.
K tovaru je nutné priložiť kópiu predajného dokladu a písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátane čísla bankového účtu kupujúceho, kam má byť vrátená kúpna cena tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru. Pozor - písomné odstúpenia musí byť doručené predávajúcemu do 7 dní odo dňa prebratia tovaru.
Náklady spojené s dodaním tovaru naspäť na adresu predávajúceho hradí kupujúci.
Objednávku je možné zrušiť, avšak včas, pokiaľ nie je tovar odoslaný. Neprevezme zákazník svoju zásielku a tá sa nedoručená vráti späť, bude mu následne účtované poštovné i balné navyše.

VII. Výmena tovaru
Pokiaľ ste si objednali nevhodnú veľkosť, je možné ju vymeniť za inú veľkosť.
V súlade so zákonom má zákazník právo na výmenu tovaru do 7 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
Pokiaľ sa rozhodnete pre výmenu, je nutné dodržať tieto základné podmienky:
- tovar musí byť odoslaný najneskôr do 7 dní od prevzatia zásielky
- tovar musí byť neporušený, nepoužitý a v originálnom obale, schopný dalšieho predaja
- zásielka musí obsahovať originál predajného dokladu a písomnú požiadavku na výmenu tovaru

tovar zašlite na adresu predávajúceho: STEAKPORT s.r.o., Na Zámecké 362/3, Praha 4-Nusle, 14000, Česká republika

Náklady spojené s dodaním tovaru naspäť na adresu predávajúceho hradí kupujúci.
Tovar neposielajte na dobierku, zásielky zaslané na dobierku neprijímame.
Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom termíne na Vašu adresu. Dopravu vymeneného tovaru hradí predávajúci (tzn. iba doprava vymeneného tovaru od predávajúceho ku kupujícímu).

VIII. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje zákazníka sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Osobné údaje zákazníka sú plne zabezpečené proti zneužitiu.
Pri predaji tovaru zhromažďuje spoločnosť STEAKPORT s.r.o., kontaktné údaje, konkrétne celé meno, adresu, telefónne čísla a emailové adresy, za účelom odoslania tovaru, komunikácie so zákazníkom a k marketingovým účelom spoločnosti STEAKPORT s.r.o.. ako sú marketingové a obchodné oznámenia spoločnosti. Zákazník súhlasí s tým, že tieto údaje môžu byť použité predávajúcim k vyššie uvedeným účelom. Ďalej zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese spoločnosti odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atd. Tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám s výnimkou dopravcu.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2013